Kontakt

TRANSPORT GROUP, s.r.o.

Novozámocká 224, 949 05 Nitra

IČO: 46 041 494         IČ DPH: SK2023206603

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 28421/N

Tel. +421 911 57 53 57       E-mail: info@transportgroup.sk